Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov želá kolektív reštaurácie U zlatej svini.