Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov želá kolektív reštaurácie u Zlatej svini.